Asystent 2020

Nadzór Maszyn

Kontroluj przeglądy maszyn

Zobacz więcej

Do czego służy program?

Asystent Nadzór Maszyn dedykowany jest dla firm produkcyjnych, które chciałyby prowadzić ewidencję posiadanych maszyn, urządzeń czy podzespołów. Uzupełniając odpowiednie rekordy możemy określić datę produkcji, serwisowania, przeglądów danych urządzeń. Ponadto jak zostało to zawarte wyżej, istnieje możliwości ewidencji maszyn, określając jej typ, symbole, nr ewidencyjne, seryjne, kod kreskowy, typ własności a także prowadzenie szczegółowej dokumentacji, tworzenie harmonogramu czynności do wykonania przeglądu, zgłaszanie awarii maszyn do działu technicznego.
Zobacz więcej
Asystent Nadzór Maszyn

Możliwości programu

 • Funkcje planowania zadań oraz przypomnień np. o terminie przeglądów maszyn
 • Wprowadzenie czasu pracy maszyny
 • Informacje o urządzeniach, podzespołach i innych maszynach powiązanych z daną maszyną
 • Historia napraw, awarii
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu oraz pracowników
 • Ewidencja korespondencji (dziennik korespondencyjny)
 • Pełna obsługa danych kontaktowych
 • Łatwe wyszukiwanie informacji
 • Dodanie zdjęć i załączników
 • Wydruki karty naprawy maszyny
 • Wydruk zlecenia serwisowego oraz protokołu likwidacji


Dla kogo jest Asystent Nadzór Maszyn?

Program Asystent Nadzór Maszyn jest dedykowany dla firm produkcyjnych lub posiadających park maszynowy.
Zobacz więcej

Na jakim systemie pracuje?

Asystent Nadzór Maszyn

Windows Serwer, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 10,
Zobacz więcej
Asystent Nadzór Maszyn

Program posiada 3 wersje programu:

 • Wersja PRO - przeznaczona jest do pracy na jednym stanowisku (komputerze) – dostęp o bazy tylko z jednego programu (komputera).
 • Wersja BIZNES - przeznaczona jest do pracy w środowisku sieciowym – równoczesny dostęp do bazy z wielu stanowisk (komputerów).
 • Wersja MAX – jest to rozszerzona wersja BIZNES o dodatkowe moduły.
 • Wszystkie dane wprowadzone do wersji TESTOWEJ (TRIAL) programu pozostają niezmienione i przechodzą do wersji ZAREJESTROWANEJ (ZAKUPIONEJ) programu.
 • Do programu na okres 12 miesięcy dołączona jest pomoc techniczna (tickety) oraz aktualizacje do programu.


Szybki start - instrukcja do programu

Asystent Nadzór Maszyn

1. Aby dodać rekord w programie :
2. Aby zrobić wydruk:
Zobacz więcej

Gdzie kupić program?

Program można zakupić na stronie Meteoryt.pl