Asystent 2020

Kancelaria Prawnicza

Zobacz więcej

Do czego służy program?

Asystent Kancelaria Prawnicza to program dla prawników, do prowadzenia kancelarii, np. radców prawnych, adwokackiej, notarialnej. W programie prawnicy mogą przechowywać informacje o ich klientach, zleceniach, sprawach mają do dyspozycji rozbudowane repertorium oraz dostęp do korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Dzięki modułowi planowania zadań możemy planować spotkania, dodawać różne przypomnienia o ważnych wydarzeniach i terminach itd.
Zobacz więcej
Asystent Kancelaria Prawnicza

Dla kogo jest dedykowany program Asystent Kancelaria Prawnicza?

 • Asystent Kancelaria Prawnicza to program dla prawników, do prowadzenia kancelarii, np. radców prawnych, adwokackiej, notarialnej.
 • Program umożliwi należyte przygotowanie dokumentacji oraz jej dekretacje co zwiększy wydajności kancelarii prawnej.
 • Aby zwiększyć wydajność pracy kancelarii należy usystematyzować gromadzone informacje, dekretując znaczne ilości dokumentów.


Program rozgranicza się na 3 wersje programu:

 • Wersja PRO - przeznaczona jest do pracy na jednym stanowisku (komputerze) – dostęp o bazy tylko z jednego programu (komputera).
 • Wersja BIZNES - przeznaczona jest do pracy w środowisku sieciowym – równoczesny dostęp do bazy z wielu stanowisk (komputerów).
 • Wersja MAX – jest to rozszerzona wersja BIZNES o dodatkowe moduły.
 • Wszystkie dane wprowadzone do wersji TESTOWEJ (TRIAL) programu pozostają niezmienione i przechodzą do wersji ZAREJESTROWANEJ (ZAKUPIONEJ) programu.
 • Do programu na okres 12 miesięcy dołączona jest pomoc techniczna (tickety) oraz aktualizacje do programu.


Na jakim systemie pracuje?

Program Asystent Kancelaria Prawnicza działa na wielu systemach Windows:

Windows Serwer, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 10,
Możliwości programu.

 • Funkcje planowania zadań oraz przypomnień np. o sprawach, ważnych spotkaniach
 • Prowadzenie repertorium sprawy
 • Ewidencja uczestników sprawy
 • Historia wizyt i kontaktów z klientami
 • Prowadzenie finansów spraw
 • Ewidencja korespondencji (dziennik korespondencyjny)
 • Pełna obsługa danych kontaktowych
 • Dodawanie załączników i zdjęć do osób, kontrahentów
 • Łatwe wyszukiwanie informacji
 • Możliwość tworzenia dowolnie wielu grup i przypisywania klientów do tych grup


Szybki start - instrukcja do programu.

Aby zrobić wydruk:
Aby dodać rekord w programie:
Zobacz więcej
Program można zakupić na stronie Meteoryt.pl

Gdzie kupić program?Zobacz więcej