ASYSTENT 2020

KSIĄŻKA KORESPONDENCJI

Prowadź Swój dziennik korespondencji !

Do czego służy program?

Asystent Książka Korespondencji to elektroniczna wersja tych tradycyjnych, stosowanych w wielu firmach czy urzędach. Rejestruje korespondencje wychodzącą i przychodzącą. Możliwy jest podział na kilka sekretariatów. Program pozwala oznaczyć przyjęcie i wysłanie dokumentów. Mamy możliwość adresowania koperty, drukowania książki nadawczej oraz raportów. Osoba prowadząca książkę korespondencji bezpośrednio z programu ma możliwość wysyłania korespondencji do klientów.
Program jest prosty i przejrzysty w obsłudze.
Asystent Książka Korespondencji

Dla kogo jest dedykowany program Asystent Książka Korespondencji?

 • Aplikacja Książka Korespondencji to oprogramowanie do prowadzenia sekretariatu w firmach czy urzędach oraz kancelarii, musi być przede wszystkim prosta w obsłudze.
 • Stanowisko sekretarki to praca, w której należycie przygotowane dokumentacje oraz jej dekretacje to klucz od zwiększonej wydajności firmy.
 • Aby zwiększyć wydajność pracy kancelarii czy sekretariatu należy usystematyzować gromadzone informacje, dekretując znaczne ilości dokumentów.


Program rozgranicza się na 3 wersje programu:

Wersja PRO - przeznaczona jest do pracy na jednym stanowisku (komputerze) – dostęp o bazy tylko z jednego programu (komputera).
Wersja BIZNES - przeznaczona jest do pracy w środowisku sieciowym – równoczesny dostęp do bazy z wielu stanowisk (komputerów).
Wersja MAX – jest to rozszerzona wersja BIZNES o dodatkowe moduły.

Wszystkie dane wprowadzone do wersji TESTOWEJ (TRIAL) programu pozostają niezmienione i przechodzą do wersji ZAREJESTROWANEJ (ZAKUPIONEJ) programu.
Do programu na okres 12 miesięcy dołączona jest pomoc techniczna (tickety) oraz aktualizacje do programu.
Możliwości programu.

 • W programie Asystent Książka Korespondencji daje nam możliwość rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz dzielenie korespondencji na osoby lub oddziały (dekretujemy korespondencję do użytkowników programu).
 • Możemy nadawać własną numerację dla korespondencji.
 • Moduł elektronicznej książki korespondencji pozwala na gromadzenie, kontrolę i błyskawiczne wyszukiwanie w korespondencji.
 • Moduł dane kontaktowe dodaje automatycznie NIP, kod pocztowy, REGON, PESEL, numery kont bankowych.
 • Narzędzie do przygotowania i wysyłania mailingu, pozwoli poinformować wszystkich swoich klientów o nowych promocjach, wysłać życzenia świąteczne itp.
 • W programie możemy tworzyć różnorodne raporty i statystyki. Można skanować dokumenty bezpośrednio do programu.
 • W aplikacji można rejestrować faktury wychodzące i przychodzące oraz kontrolować ich płatności.
 • Definiowanie i kontrolowanie terminów odpowiedzi na korespondencje (dla instytucji, które stosują się do ustawowych terminów odpowiedzi).
 • Program ma wbudowaną skrzynkę pocztową, gdzie w jednym miejscu bez wychodzenia z programu, można wysłać e-maile do klientów.
 • Aplikacja automatycznie tworzy kopie bezpieczeństwa co zabezpiecza nas przed utratą danych oraz w szybki sposób możemy przenieść na inny komputer (odtwarzając z kopii bezpieczeństwa).
 • Kupując inne programy z serii Asystent są one kompatybilne ze sobą.
 • Możliwością programu jest to, że można dokupić licencje na dowolną ilość stanowisk, potrzebną w danej firmie.


Dlaczego warto zakupić program?

Program Asystent Książka Korespondencji to aplikacja ułatwiająca pracę firmy. To elektroniczny dziennik korespondencyjny umożliwiający wpis korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz mamy możliwość dodawania elektronicznych plików (skany, zdjęcia). W programie mamy wprowadzone wszystkie dane kontaktowe, możemy tworzyć raporty korespondencji przychodzącej lub wychodzącej.
Szybki start - instrukcja do programu.

 • Aby zrobić wydruk:
 • Szybki start - instrukcja do programu.
 • Aby dodać rekord w programie:


Na jakim systemie pracuje?

Program Asystent Agent Ubezpieczeń działa na wielu systemach Windows:

Windows Serwer, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 10,
Gdzie kupić program?

 • Program można zakupić na stronie Meteoryt.pl